Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Samarbetsrum om Heltidsresan

Du som arbetar med heltidsfrågor i en kommun och region kan kommunicera med andra på en partsgemensam samarbetsyta som kräver inloggning.

Gå med i samarbetsrummet

Konferens 26 april

SKR och Kommunal bjuder in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. Det övergripande temat för konferensen är förändrade arbetstidsregler.

Anmäl dig till konferensen